Η Λιμνοθάλασσα Προκόπου βρίσκεται στην Αχαΐα στο δάσος της Στροφυλιάς και μαζί με τη λιμνοθάλασσα του Πάπα (Καλόγριας), τη λίμνη/έλος Λάμια, τη Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου και τα Μαύρα βουνά προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ. 

Είναι φυσικό ιχθυοτροφείο με λαβράκια, κέφαλους και χέλια. Έχει υφάλμυρο νερό. Γύρω την περιβάλλουν λόφοι από άμμο, οι οποίοι εμποδίζουν τα νερά των χειμάρρων να χυθούν στην θάλασσα και έτσι δημιουργείται η λίμνη. 

Οι λιμνοθάλασσες της προστατευόμενης περιοχής έχουν το χαρακτηριστικό ότι αποτελούν υγροτόπους υψίστης σημασίας. Οι συγκεκριμένες λιμνοθάλασσες Κοτυχίου, Πρόκοπου και Καλογριάς ή Πάπα ή Αράξου προστατεύονται σύμφωνα με την συνθήκη Ραμσάρ (1971). Οι υγρότοποι της προστατευόμενης έκτασης που αποτελούν και φυσικά ιχθυοτροφεία ανήκουν στην Α’ ζώνη προστασίας εκτός από την λιμνοθάλασσα Καλογριάς που ανήκει στη Β’ ζώνη. 

Το σύνολο των εκτάσεων που αποτελούν φυσικά ιχθυοτροφεία είναι περίπου 14.000 στρέμματα και το σύνολο της τεχνητής μονάδας υδατοκαλλιέργειας είναι σχεδόν 500 στρέμματα.

Η λιμνοθάλασσα Πρόκοπου οριοθετείται νότια από τα Μαύρα Βουνά και αποτελεί το βόρειο τμήμα της ευρύτερης περιοχής του έλους Λάμιας. Βρίσκεται στον νομό Αχαΐας, στα όρια με τον Νομό Ηλείας και ανήκει στο Δημόσιο. Στη λιμνοθάλασσα του Πρόκοπου ασκείται ιχθυοκαλλιέργεια εκτατικής μορφής. Καλύπτει έκταση εμβαδού περίπου 1.500 στρέμματα με μικρά βάθη της τάξης των 0,5 μέτρων. Μέσα σε αυτήν την έκταση υπάρχουν τρεις βαθιές λεκάνες – λίμνες με βάθη περίπου 1,5 μέτρα οι οποίες είναι οι εξής:

1. Απλάδες (έκταση 120 στρέμματα)

2. Χεροβολιά (έκταση 200 στρέμματα)

3. Μικρολίμανα (έκταση 30 στρέμματα).

Το σύστημα επικοινωνεί με την θάλασσα μέσω του κύριου αύλακα του Ιχθυοτροφείου μήκους 2.300 μέτρων με μέσο πλάτος 6-7 μέτρα και βάθος 0,8 μέτρων κατά την περίοδο ρηχής. Συνδέεται με τη θάλασσα μέσω ενός εσοδευτικού στομίου.

Η λιμνοθάλασσα Πρόκοπου αποτελεί τον αποδέκτη του ποταμού Λαρισσού και του παραπόταμου του Φούσια, ο οποίος αποχετεύει τα επιφανειακά νερά καθώς και αυτά των αρδευτικών – στραγγιστικών έργων των χαμηλών περιοχών του αρδευτικού έργου του Ποταμού Πηνειού.