Αρχική

Ο “Αλιευτικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αράξου ο Άγιος Ιωάννης” έχει 22 μέλη και το Καταστατικό του έχει εγκριθεί από το Ειρηνοδικείο Δύμης στις 29/12/2017. Η έδρα του συνεταιρισμού είναι η τοπική κοινότητα Αράξου της δημοτικής ενότητας Λαρισσού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του Νομού Αχαΐας, που είναι εγκατεστημένη και η διοίκησή του. 

Από το 2015 είναι μισθωτής της λιμνοθάλασσας Προκόπου.